Home

Algemene informatie en mogelijkheden

Bij Stichting Het Ambacht krijgen jongeren van 16 t/m26 jaar de kans om een vak te leren. De jongeren kunnen hun certificaat timmeren of schilderen behalen. Ook is er de mogelijkheid om het VCA veiligheidsdiploma te behalen. Dit alles heeft tot doel dat de kans op uitstroom naar de arbeidsmarkt vergroot wordt. Als jongere verblijf je niet alleen op het Ambacht. Regelmatig zijn er klussen door heel Den Haag, waar jongeren met onze leermeesters naar toe gaan. Dit als doel om werkervaring op te doen wat jongeren vaak niet hebben.

Het Ambacht wordt aangestuurd door een ervaren projectleider.
De projectleider stuurt drie vakbekwame leermeesters aan, die de jongeren op de werkvloer begeleiden. Deze drie leermeesters werken samen met een derde jaar studenten van de Haagse Hogeschool van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Stichting het Ambacht is een erkende organisatie als leerbedrijf voor de bouw en infrastructuur. De erkenning is conform de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Wat zijn de mogelijkheden?
Stichting Het Ambacht kan gezien worden als een organisatie waar jongeren dagelijks een sociale vaardigheidstraining ondergaan. Jongeren die langer bij Het Ambacht verblijven, ondergaan een gedragsverandering in positieve zin welke nodig is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Tijdens de periode van verblijf bij Het Ambacht wordt op alle leefgebieden aan eventuele problemen gewerkt. Dit alles gebeurd in samenwerking met diverse externe hulp en/of dienstverlenende instanties. Of je nu wel of niet gemotiveerd bent, we raden je als jongere altijd aan de kans te pakken bij stichting het Ambacht en dit te gebruiken als opstap naar werk of scholing.

Buiten het netwerk met hulpverleningsinstanties is er sprake van een intensieve samenwerking met het, werkgeversservicepunt, het bedrijfsleven, re-integratie bureau Shared Value, UWV, dienst onderwijs OCW/VSV en bestuursdienst BSD van de gemeente Den Haag. Deze samenwerkingen hebben tot doel om tot een integrale maar vooral sluitende aanpak te komen die Het Ambacht hanteert.

Jongeren die bij Het Ambacht weg gaan hebben als belangrijkste les gehad dat zij structuur aan hebben leren brengen in hun leven. Ze weten voor zover ze dat nog niet wisten waar ze tegen aan lopen in het dagelijks leven. En ook niet onbelangrijk; weten zij hoe ze met deze problemen om kunnen gaan. Kortom Het Ambacht moet gezien worden als een sociaal vaardigheids-training-centrum.