Home

Opleidingen
Bij Het Ambacht wordt niet gekeken naar afkomst of etniciteit, maar wordt er wel een duidelijke grens getrokken als het gaat om gedrag.  Iedere jongere wordt bij Het Ambacht serieus genomen, maar er wordt ook inzet van de jongeren verwacht en vaak ook geëist.

Een contra-indicatie is als men nog harddrugs gebruikt dus ook niet af en toe. Je gebruikt of je gebruikt niet, is onze mening. Ongemotiveerd is voor Het Ambacht ook een contra-indicatie.

Intake
Bij elke jongeren die aangemeld wordt, vindt er een uitgebreide intake plaats. Bij deze intake zijn de doorverwijzende instantie, de jongere waar het om gaat, projectleider van Het Ambacht en één van de leermeesters aanwezig.

De doorverwijzende instantie c.q organisatie moet in het kort een plan van aanpak leveren aan de projectleider van Het Ambacht. Hierin staat beknopt beschreven wat er voor hulp en of dienstverlening gebeurt buiten de tijd dat de jongere bij Het Ambacht verblijft. Een voorwaarde bij Het Ambacht is ook dat we regelmatig contact hebben met ouders of verzorgers.

Na de intake wordt er binnen het team van Het Ambacht bekeken of de kandidaat voldoet aan eisen en of het plan van aanpak dusdanig is, dat er inderdaad op alle leefgebieden gewerkt wordt aan de toekomst van de desbetreffende jongere.