Home

Voorwaarden om te kunnen starten bij het Ambacht:

Bij Het Ambacht wordt niet gekeken naar afkomst of etniciteit, maar wordt er wel een duidelijke grens getrokken als het gaat om gedrag. Iedere jongere wordt bij Het Ambacht serieus genomen, maar er wordt ook inzet van de jongeren verwacht.

Een contra-indicatie is als men nog harddrugs gebruikt dus ook niet af en toe. Je gebruikt of je gebruikt niet, is onze mening. Er zijn jongeren die ongemotiveerd zijn. Ben jij een jongen die hiertoe behoord dan raden wij je toch aan om eens een kijkje te komen nemen bij het Ambacht. Je kunt een proefdag meedraaien en proeven van de sfeer waarbij je uitgelegd wordt, dat het Ambacht voor iedere jongere een prima opstap is naar werk of scholing. Natuurlijk moet je het zelf als jongere doen maar wij ondersteunen je daar graag bij.

Intake
Bij elke jongere die aangemeld wordt of zichzelf aanmeldt, vindt er een intake plaats. De doorverwijzende instantie c.q. organisatie moet in het kort een plan van aanpak leveren aan de projectleider van Het Ambacht. Hierin staat beknopt beschreven wat er voor hulp en of dienstverlening gebeurt buiten de tijd dat de jongere bij Het Ambacht verblijft. Als je jezelf als jongere aanmeldt dan wordt er zorg voor gedragen dat je via de juiste kanalen van de gemeente in kan stromen.

Voor het Ambacht staat een integrale aanpak hoog in het vaandel. We gaan op alle leefgebieden met de jongeren aan de slag zodat ze met een schone lei kunnen beginnen als ze Het Ambacht verlaten. Dat is een voorwaarde die wij stellen.